عظیم اله زارعی

درباره من

دکتر عظیم اله زارعی
image

دانشیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

  • آدرس گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل ,
  • تلفن (+98)23-31533597
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://azarei.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/4/29)

استنادات

654

h-index

11

i10-index

11

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

83

مقالات

12

h-index

5

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
طراحی سیستم کنترل مراکز دیسپاچینگ بر اساس رویکرد SSM
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران(2021)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^عباسعلی رستگار, 9221201003
ارائه چارچوب هوشمندی بازار اجتماعی مبتنی بر وب 0/2 با استفاده از تکنیک متن کاوی در وب سایت های رسانه های اجتماعی (مورد مطالعه: تحلیل رقابتی در بین برندهای سامسونگ و امرسان)
پژوهش هاي مديريت در ايران(2021)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, 9711204002
Typology of Growth Hacking Strategies Along the Growth Hacking Funnel
Iranian Journal of Management Studies (IJMS)(2021)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204002
Factors influencing selection of medical tourism destinations: A special niche market
International Journal of Healthcare Management(2020)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204004
طراحی زنجیره ارزش آفرین پایدار با استفاده از نوآوری بسته‌بندی؛ تبیین قابلیت دو سو توانی
پژوهش های مدیریت عمومی(2020)
9521204001, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض
طراحی مدل همراستایی ابزارها و اهداف بازاریابی رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های استارت‌آپی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2020)
9221204003, ^داود فیض*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^عظیم اله زارعی
The Meta-Analysis of Neuro-Marketing Studies: Past, Present and Future
Neuroethics(2020)
9511204001, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, Ehsan Kashi
طراحی شبکۀ مضامین برندِ حلال در صنعت گردشگری درمانی
مطالعات مدیریت گردشگری(2020)
9221204002, ^داود فیض*, بهار بیشمی, ^عظیم اله زارعی
طراحی مدل یکپارچه ارزیابی آینده نگاری با کاربست روش فراترکیب
آینده پژوهی ایران(2020)
9221204006, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
Consumers’ Impulse Buying Behavior on Instagram: Examining the Influence of Flow Experiences and Hedonic Browsing on Impulse Buying
journal of internet commerce(2020)
Forough Shahpasandi*, ^عظیم اله زارعی, ^محسن شفیعی نیگابادی
عملکرد شرکت های صادراتی: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر ارزش ویژۀ برند
مدیریت کسب و کار بین المللی دانشگاه تبریز(2020)
^عظیم اله زارعی*
Green Supply Chain Risk Network Management and Performance Analysis: Bayesian Belief Network Modeling
Environmental Energy and Economic Research(2020)
مهدی شاکری*, ^عظیم اله زارعی, عادل آذر, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
آسیب شناسی نظام مدیریت مراکز دیسپاچینگ: روش شناسی سیستم‌های نرم
فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی(2020)
9221201003, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^عباسعلی رستگار
شناسایی مدل‌های ذهنی مدیران شرکت‌های صنایع غذایی از موانع توسعه صادرات (نمونه‌کاوی: مدیران شرکت‌های لبنی)
مدیریت بازرگانی(2020)
9211204003, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی
طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای
مدیریت فردا(2020)
علی اکبر فرهنگی*, ^عباسعلی رستگار, 9311204003, ^عظیم اله زارعی
طراحی مدل سنجش میزان بهبود عملکرد برند با رویکرد سیستم خبره فازی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2020)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, 9711204004
ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد
پژوهش های مدیریت عمومی(2020)
9228350002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای خبری مجازی کشور
مطالعات رسانه های نوین(2020)
9311204003, علی اکبر فرهنگی*, ^عباسعلی رستگار, ^عظیم اله زارعی
نشان سازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر علمی
فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی(2020)
9228350002, ^سید عباس ابراهیمی*, ^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی
تحقیقات بازاریابی نوین(2020)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض, 9311204006
نقش بازی‌وارسازی به عنوان استراتژی خلق رشد در مدل پذیرش نوآوری تحول آفرین در نرم افزارهای کاربردی پرداخت موبایلی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه گیلان)
مدیریت توسعه فناوری(2019)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9311204002
واکاوی مفاهیم پایداری و نوآوری در سطح زنجیره تأمین؛ روند گذشته، چشم‌انداز آینده
مدیریت زنجیره تامین(2019)
9521204001, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض
واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط
پژوهشنامه مدیریت اجرایی(2019)
^عظیم اله زارعی*, 9621204001
طراحی مدل مدیریت گردشگری قومی در ایران
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2019)
9221204001, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
واکاوی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید: با تاکید بر نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در شرکت‌های دانش‌بنیان
توسعه تکنولوژی صنعتی(2019)
^عظیم اله زارعی*, 9611204002
تأثیر جو فروشگاه و سهولت دریافت خدمات بر رفتار خرید مجدد با میانجیگری رضایت مصرف کننده در فروشگاه های خرده فروشی زنجیره ای
کاوش های مدیریت بازرگانی یزد(2019)
^سید عباس ابراهیمی*, ^عظیم اله زارعی, 9411264003
بررسی تعلق مشتری به جامعه برند، با تأملی بر پیشایندهای هم آفرینی ارزش برند مشتری در جوامع برند آنلاین
مدیریت برند(2019)
^عظیم اله زارعی*, 9711204002
ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل ریسک‌های تعاملی سیستم زنجیره تأمین دارو با استفاده از شبکه‌های باور بیزی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2019)
^عظیم اله زارعی*, 9221201002, عادل آذر, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
Strategic decisions to enter Semnan Gypsum plaster plants in the international markets
International Journal of Business Excellence(2019)
هادی قزوینی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی
شناسایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت میزبانی بین المللی ایران
مدیریت کسب و کار بین المللی دانشگاه تبریز(2019)
امید بهبودی, مرتضی رجوعی*, ^عظیم اله زارعی, گلنار شجاعی
معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی
اندیشه های نوین تربیتی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
تجزیه‌وتحلیل انگیزه‌های مشارکت در بازاریابی خیرخواهانه با تأکید بر فعالان ورزش زورخانه‌ای: رویکرد ترکیبی
مدیریت ورزشی(2019)
^عظیم اله زارعی*, محمد علی سیاه سرانی کجوری
بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایلام)
راهبردهای بازرگانی(2019)
^عظیم اله زارعی*, وحید شرفی, فاطمه ملکی
طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران
گردشگری و توسعه(2019)
امید بهبودی, مرتضی رجوعی*, ^عظیم اله زارعی, گلناز شجاعی
بررسی تأثیر موقعیت رفتار مصرف‌کننده بر واکنش های رفتاری با میانجی ‌گری ارزش ادراک شده و پاسخ‌های هیجانی (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان روغن لادن در شهر تهران)
مطالعات رفتار مصرف کننده(2019)
^عظیم اله زارعی*, زهره ناصری اشترانی
طبقه بندی و رتبه‌بندی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح
مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
IDENTIFYING MANAGERS’ MENTAL MODELS OF EXPORT DEVELOPMENT STIMULI IN THE MARKET OF DEVELOPING COUNTRIES
NATIONAL ACADEMY OF MANAGERIAL STAFF OF CULTURE AND ARTS HERALD(2019)
9211204003, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی
الگویی برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی: رویکردی ترکیبی
آموزش علوم دریایی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
استفاده از رویکرد QFD در بهبود ارتباط صنعت برق و دانشگاه
صنعت و دانشگاه(2019)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^عظیم اله زارعی, هانیه شامبیاتی, علی اسکندرزاده
Asian medical marketing, a review of factors affecting Asian medical tourism development
JOURNAL OF QUALITY ASSURANCE IN HOSPITALITY & TOURISM(2019)
^عظیم اله زارعی*, فاطمه ملکی
اثر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2018)
9211204004, ^داود فیض*, علیرضا موتمنی, اسداله کردنائیج, ^عظیم اله زارعی
معماری الگوی شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان: روش شناسی الگوریتم ترکیبی SSM و CM
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران(2018)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
تعیین‌کننده‌های افول یا رشد عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی، مطالعه موردی: بیمارستان‌های شهر شیراز
بهداشت و توسعه(2018)
9221204004, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی, زهره دهدشتی شاهرخ
بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با تبیین نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های دانش بنیان
پژوهش های مدیریت راهبردی(2018)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, یگانه محسن زاده
معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2018)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2018)
9221204004, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی, زهره دهدشتی شاهرخ
شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تدوین استراتژی مرچندایزینگ کاراکترهای انیمیشنی در بازار ایران با استفاده از روش نظریه مبنایی
مدیریت بازرگانی(2018)
^عظیم اله زارعی*, محمد اسدی
جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی
راهبردهای بازرگانی(2018)
9221204004, ^داود فیض*, عادل آذر, ^عظیم اله زارعی, زهره دهدشتی شاهرخ
تحلیل ابعاد بنگاه‌های مادرزاد بین‌المللی (بمب) حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در ایران
توسعه کارآفرینی(2018)
^داود فیض*, علی اکبر جلالی, ^عظیم اله زارعی, 9111204005
ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران به بازار بین‌المللی با روش نظریه‌مبنایی
مجله جهانی رسانه(2018)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, محمد اسدی
عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی
مدیریت اسلامی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
بررسی تأثیر منبع اطلاعات و تعاملات اجتماعی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان در فضای مجازی (موردمطالعه: کانال‌های تبلیغاتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام)
گردشگری و توسعه(2018)
^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, رضا عبدالهی
طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران
راهبرد اجتماعی فرهنگی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
ارائه مدل پیش بینی کنندۀ بازگشت گردشگران سلامت بر اساس خوشه‌های سبک زندگی (با تاکید بر چشمه‌های آبگرم رامسر)
مطالعات مدیریت گردشگری(2018)
^عظیم اله زارعی*, 9211204006
شناسایی، آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی معیارهای ارتقاء کیفیت دستگاه‌های آمادی در جنگ‌های آینده (مطالعه‌ای در یکی از سازمان‌های نظامی)
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا(2018)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض, صمد بارانی*, 9711572001
طراحی و تحلیل ساختار مراکز کنترل دیسپاچینگ در شبکه های قدرت - مورد مطالعه برق منطقه ای خراسان
عصر برق(2018)
^عظیم اله زارعی, حسن صادقپور*
کاربرد روش تحلیل تم در شناسایی مفهوم چابکی برند
مدیریت برند(2018)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, 9211204001
شناسایی استراتژی‌های کلیدی تولید محصول زیتون ایران و الزامات فنی پیاده‌سازی آنها با رویکرد تولید در کلاس جهانی
راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی(2018)
^محسن شفیعی نیگابادی*, ^عظیم اله زارعی, حدیثه کلانتری, هانیه شامبیاتی
Halal Brand Is an Effective Solution for the Development of Medical Tourism: A Case Study of Hospital Hotel
Health, Spirituality and Medical Ethics(2018)
9221204002, ^داود فیض*, بهار بیشمی, ^عظیم اله زارعی
Competitive Intelligence Text Mining: Words Speak
Journal of Artificial Intelligence & Data Mining (JAIDM)(2018)
^عظیم اله زارعی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^داود فیض, 9211204006
کشف و تحلیل رفتار خرید مشتریان سالمند در تصمیم به خرید محصولات ارگانیک: روش ترکیبی خوشه‌بندی و درخت تصمیم
پژوهشهای نوین در تصمیم گیری(2017)
^عظیم اله زارعی*, 9211204006
تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش فرصتطلبی فناورانه
چشم انداز مديريت بازرگاني(2017)
^داود فیض*, علیرضا مؤتمنی, اسداله کردنائیج, ^عظیم اله زارعی, 9211204004
نقش کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم بازاریابی بین المللی
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2017)
وحید شرفی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو
مدیریت بازرگانی(2017)
9311204006, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
تبیین نقش کودکان در تصمیمات خرید خانواده بر اساس خوشه‌های والدینی با نگرش بازارگرایانه
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2017)
^عظیم اله زارعی*, 9211204006
تحلیل عقلی دینی جایگاه «برند ملی کشور اسلامی»
دو فصلنامه علمی پژوهشی عقل و دین(2017)
^داود فیض, سید محمد میرمحمدی, ^عظیم اله زارعی, 9111204011*
تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه در صادرکنندگان نمونه محصولات صنایع غذایی
مدیریت فردا(2017)
^داود فیض*, علیرضا موتمنی, اسداله کردنائیج, ^عظیم اله زارعی, 9211204004
تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه
پژوهش های مدیریت عمومی(2017)
^داود فیض*, علیرضا موتمنی, اسداله کزدنائیج, ^عظیم اله زارعی, 9211204004
طراحی مدل ساختاری ریزش مشتری در بانک‌های دولتی (مورد مطالعه: بانک‌های منتخب دولتی شهر سمنان)
پژوهشهای مدیریت در ایران(2017)
^عظیم اله زارعی*
مفهوم‌پردازی و ‌اولویت‌بندی مولفه‌های هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان: پژوهش ترکیبی
مدیریت نوآوری(2017)
9211204006, ^عظیم اله زارعی*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, عادل آذر, ^داود فیض
Identifying and Prioritizing Indicators of Macro-Environmental Factors in Entry of Semnan Plaster Plants into the Markets of Neighboring Countries
International Journal of Environmental and Science Education(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, 9311205007
Identifying and Prioritizing Indicators of Macro-Environmental Factors in Entry of Semnan Plaster Plants into the Markets of Neighboring Countries
International Journal of Environmental and Science Education(2017)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, 9311205007
From Decision to Run: The Moderating Role of Green Skepticism
Journal of Food Products Marketing(2017)
^عظیم اله زارعی*, 9311204004
نقش رفتار کارآفرینی گرایی صادراتی در ارتقای عملکرد صادراتی بنگاه ها با تبیین نقش میانجی کسب مزیت رقابتی
پژوهش های مدیریت عمومی(2017)
^عظیم اله زارعی*, علیرضا موتمنی, ^داود فیض, اسدالله کردناییج, 9211204008
ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای یکپارچه آمیخته بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت
نشریه مدیریت سلامت(2017)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, 9111204007
بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندید در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی
پژوهشنامه علوم سیاسی(2016)
^عظیم اله زارعی*, 9311204006, 9411205001
نحوه سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2016)
^عظیم اله زارعی*, عادل آذر, 9111204007
شناسایی قابلیت‌های بازاریابی برون‌گرای مؤثر در عملکرد تولید محصول جدید: نقش تعدیل‌گری ساختار مشتری‌ بنیاد
تحقیات بازاریابی نوین (2016)
9311009002*, ^عظیم اله زارعی
تاثیر گرایش کارآفرینانه برعملکرد کسب و کار منتج از ظرفیت جذب و آشفتگی بازار
کاوش های مدیریت بازرگانی یزد(2016)
^عظیم اله زارعی*, 9311204002
طراحی الگوی سلسه مراتبی مدیریت ارزش برند در صنعت خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های شهر تهران)
نشریه مدیریت سلامت(2016)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی, 9221204004*
اثر تبلیغات توصیه‌ای مثبت، تصویر فروشگاه و ریسک ادراکی بر تمایل خرید از برند فروشگاهی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2016)
^عظیم اله زارعی*, 9011205006
Impact of Perceived Security on Trust, Perceived Risk, and Acceptance of Online Banking in Iran
journal of internet commerce(2016)
^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی, 9211204006*
شناسایی و اولویت‏‏ بندی مشتریان کلیدی بر مبنای ارزش دورۀ عمر آنها با استفاده از مدل آر. اف. ام. (مطالعۀ موردی: شرکت مخابرات استان قم)
مدیریت بازرگانی(2016)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه*, ^عظیم اله زارعی, 9111205003
تبیین اثر موقعیت‌یابی محصول بر عملکرد شرکت‌
فرايند مديريت و توسعه(2016)
^عظیم اله زارعی*, 9211204008, 9211204004, رسول غلامزاده
بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی
ابتكار و خلاقيت در علوم انساني(2016)
^عظیم اله زارعی, ^علیرضا مقدم, سهیلا مهمان نوازان*, 9211268006
بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک‌های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف‌کنندگان
مدیریت بازرگانی(2016)
^عظیم اله زارعی, 9211204004*, 9211204008, رسول غلامزاده
بررسی تاثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تاکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار
پژوهشنامه بیمه(2016)
^عظیم اله زارعی*, 9311204006, 9311204005
تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2016)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, 9011216006, مرتضی اکبرزاده صفویی
شعار برند و قصد خرید مشتریان نظام بانکی
کاوش های مدیریت بازرگانی یزد(2016)
^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, مهدی رحیمی*
الگوسازی ساختاری – تفسیری نقشه استراتژی در شرکت مادر تخصصی
(2015)
^عظیم اله زارعی
ررسی تاثیر ترجیح رنگ بر ترجیح محصول با تاکید بر نقش تعدیل گری عوامل منتخب جمعیت شناختی(مورد مطالعه: خریداران کفش ورزشی)
(2015)
^عظیم اله زارعی, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش فراترکیب
راهبردهای بازرگانی(2015)
^عظیم اله زارعی, 9211204002*
تأثیر طراحی بسته‌بندی بر انتخاب مصرف‌کنندگان
(2015)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
شناسایی و غربالگری چالش های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راهکار ها با استفاده از شیوه دلفی فازی
(2015)
^عظیم اله زارعی
تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی
(2015)
^عظیم اله زارعی
بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتلداری
(2015)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
Selecting and Ranking the Best Maintenance Strategy using a Combined Technique of Factor Analysis (FA), AHP, TOPSIS
(2014)
^محسن شفیعی نیگابادی, ^عظیم اله زارعی
بررسی تاثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات)
(2014)
^عظیم اله زارعی
بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش با میانجی‌گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران
(2013)
^حسین دامغانیان, ^عظیم اله زارعی
تعیین وزن شاخص های ارزیابی عملکرد و رتبه بندی موسسات آموزش عالی غیر دولتی-غیر انتفاعی استانهای غرب کشور
(2013)
^عظیم اله زارعی
بررسی تآثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط (پیمایشی پیرامون شرکتهای کوچک و متوسط شهرک صنعتی سمنان)
(2013)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
امکان سنجی استفاده از مدل ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران( مطالعه موردی : صنعت کانه فلزی)
(2013)
^غلامحسین گل ارضی, ^عظیم اله زارعی
تاثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری (مورد مطالعه: گوشی تلفن و رایانه همراه )
(2012)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض
الگویی مفهومی جهت ارزیابی میزان اثربخشی استراتژی برون سپاری
(2012)
^عظیم اله زارعی, ^حسین دامغانیان
MEASURE CUSTOMER SATISFACTION OF SERVICE QUALITY BASED ON FUZZY APPROACH USING A COMBINATION SERVQUAL AND QFD (CASE STUDY: AGRICULTURAL BANK IN QAEMSHAHR CITY
South Asian Journal of Marketing & Management Research(2012)
^عظیم اله زارعی
بررسی عوامل موثر بر واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان در مقصد های گردشگری
(2012)
^عظیم اله زارعی
بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی :شرکت تراکتور سازی ایران)
(2012)
^عظیم اله زارعی, مجتبی ملایی
Creating consumer-based brand equity for young Iranian consumers via country of origin sub-components effects
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics(2012)
^عظیم اله زارعی
بررسی وضعیت کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری با استفاده از مدل آمیخته بازاریابی بومز و بیتز
(2012)
^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
The Impact of Brand Equity on Purchase Intention and Brand Preference-the Moderating Effects of Country of Origin Image
AUSTRALIAN JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENCES(2011)
^عظیم اله زارعی
Inter-organizational Relationship Management A Theoretical Model
International Bulletin of Business Administration(2010)
حبیب اله رعنایی, ^عظیم اله زارعی, فرشاد علیخانی
طراحی مدل ریاضی تعیین الگوی مناسب قطع برق در صنایع
(2010)
^عظیم اله زارعی, محمد همتی, نوید شریفی
بررسی ساختار مراکز دیسپاچینگ در شبکه های قدرت
بیست و ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران(2018-05-08)
حسن صادقپور, ^عظیم اله زارعی*
ارائه شاخص جهت ممیزی برند بر اساس هرم ارزش ویژه برند کلر
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر مدیریت دانش تعالی و توانمندی رقابتی(2017-12-28)
^عظیم اله زارعی, ^داود فیض, 9411264010*
بزرسی مولفه های تاثیرگذار بر عملکزد صادراتی واحدهای بازرگانی شرکت گچ استان سمنان
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21(2016-12-20)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^عظیم اله زارعی, 9311205007
تاثیر چابکی سازمانی بر کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شعب بانک ملی شهرستان سمنان)
چهارمین کنفرانس بین المللی پزوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2016-09-15)
^عظیم اله زارعی*, عیسی جمشیدی
تجزیه و تحلیل نقش زیرساخت ها و مشتری محوری در افزایش کیفیت اطلاعات مشتریان در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه : بانک ملت استان سمنان)
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم(2015-12-23)
زهرا نوروزیان سمنانی, ^عظیم اله زارعی
شناسایی نیازهای مشتریان خدمات بانکی با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم(2015-12-23)
غلامرضا شیخ, ^عظیم اله زارعی
بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی: شرکت صنعتی عقاب افشان)
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم(2015-12-23)
علی ناظریه, ^عظیم اله زارعی
ارائه مدل کارآمد برای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سپه
Management, Economics and Accounting(2015-07-27)
امید کامروا, ^عظیم اله زارعی
بررسی تاثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^عظیم اله زارعی, پدرام آبدارزاده
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی شهرستانهای منتخب استان سمنان)
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^عظیم اله زارعی, نوید شریفی
طراحی مدل مفهومی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^عظیم اله زارعی, ^حسن حقیقت
رضایت گردشگران گامی به سوی توسعه صنعت گردشگری استان سمنان
همایش ملی گردشگری , توسعه پایدار و اشتغال زایی(2009-05-24)
^عظیم اله زارعی
تبیین بکارگیری مدلهای MADM در بررسی و تعیین اولویت های آموزش کارآفرینی
همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته ، حال ، آینده(2008-03-05)
^عظیم اله زارعی, ^سید کاظم ابراهیمی
آموزش مهارتهای کارآفرینی
همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته ، حال ، آینده(2008-03-05)
^سید کاظم ابراهیمی, ^عظیم اله زارعی
بررسی بکارگیری روش تحقیق مبتنی بر تئوری مفهوم سازی بنیادی در حوزه مطالعات کارآفرینی
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
رضا احمدی کهنعلی, ^عظیم اله زارعی
بررسي مقايسه اي ميزان اصول تفكر استرتژيك در افراد كارافرين و غير كارافرين (كار افرينان و كارمندان سازمانهاي دولتي شهر تهران)
حشمتي سام(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه مديريت دانش و تكنولوژي اطلاعات در شركت ملي حفاري ايران منطقه خوزستان
روزبان فرناز(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موردي دو شركت توليدكننده دستمال كاغذي شكيلا محمود آباد
اشرفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي مقايسه اي عملكرد دو سازمان بندر شهيد رجايي و بندر امام خميني بر مبناي مدل بهره وري فراگير سومانث
اسفندياري فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/09/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر نام و نشان تجاري به روش در صنعت لوازم خانگي
هرمزي هومن(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه ميان كيفيت خدمات ارزش ادراك شده رضايت مشتري و وفاداري در خطوط ايرانسلدر استان اذربايجان غربي
احمدزاده صفر(تاریخ دفاع: 1390/09/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان اثر بخشي استراتژي هاي برون سژاري در شركت
موسوي چاشمي سيده راضيه(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني تقاضاي محصول با استفاده از رگرسيون بردار پشتيبان
رضائي مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد نرخ بازده مورد انتظار بر اساس مدل و مقايسه آن با نرخ بازده سهام با استفاده از بتاي سنتي و بتاي نامطلوب
اسعدي رستمي علي(تاریخ دفاع: 1390/02/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر بخشي نظام مديريت كيفيت طبق استاندارد 9001
تقي ملا مسعود(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه هوش معنوي و سبك رهبري خدمتگزار مطالعه موردي شهرداري تهران
سراج ندا(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين تبادل مدير و كارمند حسادت كارمند و كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان
خليفه يوسف(تاریخ دفاع: 1391/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين سبك شخصيتي پنج عاملي رضايت رضايت شغلي و تعهد سازماني مطالعه موردي بانك ملت تهران
شريف زاده رضوان(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
و شناسايي عوامل تاثير گذار بر توانمند سازي كاركنان
محموديان ميترا(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين ارزشهاي فرهنگي و تعهد سازماني مطالعه موردي بانك ملت
سلطاني كيوان(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ارتباطات و كارآفريني
كريمي بهاره(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كارآفريني بر ميزان آمادگي ورود به كسب و كار
كماسي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين استراتژي هاي بازاريابي بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري
صابري شكيب مرضيه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر خريد رايانه قابل حمل
حسين آبادي فراهاني سعيد(تاریخ دفاع: 1390/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش اعتماد در تمايل به خريد اينترنتي
رضازاده عيسي(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر نگرش و واكنش رفتاري مصرف كنندگان نسبت به تبليغات موبايلي
محمدزاده نياكي بيتا(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از سيستم هاي رزرو اينترنتي
معصومي نگين(تاریخ دفاع: 1390/03/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل شناختي (جنسيت تحصيلات سن درآمد) بر تصميم خريد مصرف كنندگان مطالعه موردي بازار خودرو استان سمنان
اصغري حسين(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنجش آمادگي در زمينه پذيرش و پياده سازي مديريت ارتباط با مشتري الكترونيكي در مورد داده كاوي بانك توسعه تعاون
صادقي رسول(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برسي رابطه بين برخورداري از پوشش بيمه عمر و سرمايه گذاري و تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان بانك ملت
حسيني پور سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1391/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين مديريت سود و عملكرد بلند مدت عرضه هاي اوليه سهام عادي در هريك از صنايع موجود در بورس اوراق بهادار تهران
اميري فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ادراك كاركنان از عدالت در بروز رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي
پورابراهيمي نينا(تاریخ دفاع: 1389/09/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي موسسات آموزش عالي استان هاي غرب كشور با استفاده از شاخص هاي پژوهشي آموزشي و محيطي
قادري شيخي آبادي مريم(تاریخ دفاع: 1390/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اينترنتي بر اعتماد، ريسك و پذيرش بانكداري آنلاين
سياه سراني كجوري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1391/04/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر مديريت دانش در شركت روغن كشي خرمشهر
رادمهر ميثم(تاریخ دفاع: 1391/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و آسيب شناسي برنامه توسعه منابع انساني در سازمانهاي پروژه محور
جاويدميلاني شاهين(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير جريان دانش بر كيفيت محصول و رضايت مشتري
احساني راد جلال(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر انتخاب استراتژي هاي ورود به بازارهاي بين المللي توسط شركتهاي ايران
فلاح اوريمي مهرداد(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناخت و اولوت بندي عوامل موثر بر معنويت در سازمان
حسيني سيد آرمين(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين قصد خريد مصرف كنندگان و عوامل موثر بر ريسك ادراك شده
ميرابراهيمي صادق(تاریخ دفاع: 1391/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاومت در مقابل تغييرات در شركت رجا
متقي پور محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين تسهيم دانش فرآيند توسعه يكپارچه محصول جديد با رضايت مشترين با ميانجي گري موفقيت توسعه محصول جديد و مشكلات طراحي محصول جديد (مورد مطالعه : شركت توليدي خودرو سايپا
آقايان سميه(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ريسك سياسي بر عملكرد مالي شركت ها . مطالعه موردي : شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پروازي شندي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تخصيص منابع (تسهيلات اعطايي) بر تجهيز منابع مالي در شعب بانك ملت استان سمنان
عبداللهي سودابه(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تبعيت از بتا در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد مبتني بر تمايلات سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
باديدست ادريس(تاریخ دفاع: 1393/04/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير جوامع برند متاثر از رسانه هاي اجتماعي بر خط بر وفاداري به برند با اثر ميانجي اعتماد به برند و متغيرهاي مشتري محوري در رسانه هاي اجتماعي
حاجي رحيمي صابر(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين مزيت هاي ويژه شركت و ويژگي هاي تصميم گيرنده با تمايل به صادرات با اثر تعديل كنندگي حمايت هاي دولت از صادرات : مورد مطالعه : شركت هاي شهرك صنعتي شهر اروميه
حسين زاده سامان(تاریخ دفاع: 1392/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل اثر گذار بر خريد برندهاي لوكس در مصرف كنندگان ايراني (مورد مطالعه : صنعت پوشاك )
رخيده علي(تاریخ دفاع: 1392/04/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات هان به دهان بر روي تمايل به خريد از محصولات با برند خصوصي فروشگاه با تاكيد بر ميانجي گري تصوير ادراك شده از فروشگاه و ريسك ادراك شده از برند خصوصي فروشگاه : مورد مطالعه : مشتريان فروشگاه زنجيره اي اتكا در كرج
كاظمي احمد(تاریخ دفاع: 1392/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي شبكه اجتماعي بر خط بر مقاصد رفتاري با تاكيد ويژه بر تمايل به استفاده از شبكه هاي اجتماعي بر خط و ارزش ويژه برند : مورد مطالعه : استفاده كنندگان از لپ تاپ كه عضو شبكه مجازي كلوب
عمادي محبوبه سادات(تاریخ دفاع: 1392/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان بر خريد و رضايت مصرف كنندگان (مورد مطالعه : مصرف كنندگان محصولات گلرنگ در شهر تهران )
جعفري نيك زهراالسادات(تاریخ دفاع: 1392/10/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شدت رقابت در بازار و نقش آن در كسب مزيت رقابتي با ميانجيگري قابليت بازاريابي. مطالعه موردي : مديران و كارشناسان شعب بانك ملت شهر تهران
نيك پور ميلاد(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در خريد الكتروميكي با ميانجيگري اعتماد و رضايتمندي ( مورد مطالعه : محصولات آموزشي)
زرين فر كاوه(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر هوش استراتژيك در صنعت خودروسازي ( موردمطالعه : شركت ايران خودرو )
ملكي صبا(تاریخ دفاع: 1393/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري مشتريان و ارزش برند
طحان ناساري محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ارتباط بين كيفيت خدمات الكترونيك و نيات رفتاري مشتريان(مورد مطالعه :شعب بانك مهر اقتصاد استان سمنان)
سعدالدين غزال(تاریخ دفاع: 1392/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كارآمدي نيروي انساني با متغير ميانجي فرآيند خلق دانش در شعب شهر تهران، كانون زبان ايران
زركار فروغ الزمان(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير دانش مصرف كننده بر وفاداري مصرف كننده بادر نظر گرفتن متغير ميانجي تعميم برند( مورد مطالعه: محصولات سامسونگ)
چوبينه محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1393/03/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير بسته بندي بر قصد خريد مصرف كنندگان با ملاحظه اثر ميانجي ادراك مصرف كننده از كيفيت محصول، مطالعه موردي محصولات خرما در شيراز
رضائي بيژن(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تبليغات از طريق پيام كوتاه بر قصد خريد در صنعت بيمه با در نظر گرفتن نقش ارزش ويژه نام تجاري
اسدزاده محبوبه(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير لوگوي برند(علامت تجاري) بر پاسخ مصرف كننده با درنظرگرفتن متغير ميانجي ارزش ويژه كلي برند(مورد مطالعه: دو برند بين المللي نايك و ورساچه و دو برند ايراني پاتن جامه و هاكوبيان در صنعت پوشاك
رمضاني صديقه(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ترجيحات رنگ بر ترجيح محصول با تاكيد بر نقش تعديل گري عوامل جمعيت شناختي( مورد مطالعه: خريداران كفش ورزشي
رحماني طاهره(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عناصر طراحي تبليغات بر مقاصد رفتاري با ميانجيگري ارزش درك شده مشتريان ( مشتريان بستني ميهن) موردمطالعه: دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
روشن فرزانه(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي استراتژيك براي بين المللي شدن و ورود صنعت نانوي ايران به بازار جهاني
ضامني خجسته جعفر(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از QFD فازي جهت بهبود محصولات لبني( شركت صنايع شير ايران پگاه) با اتكا بر راه كارهاي مديريت دانش
طاهري مشهدي مهرسا(تاریخ دفاع: 1393/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و دسته بندي عوامل موثر بر اثربخشي شعار برند(مورد مطالعه: بانك ملي ايران و بانك سامان در سطح شهر مشهد)
رحيمي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك بر واكنش هاي رفتاري مشتريان با تاكيد بر نقش ميانجيگري متغير هاي ارزش ادراك شده و ارزش ويژه ي برند( مورد مطالعه: مشتريان بانك انصار در شهرستان مشهد)
قاسمي حميد(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي استراتژيك بر مزيت رقابتي و عملكرد بازار با اثر ميانجي قدرت برند: مورد مطالعه: مديران شركت هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي توس مشهد
نبي حسن آباد فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش اعتماد و تعهد ميان توليدكننده و توزيع كننده بر عملكرد تجاري توليد كننده با اثر ميانجي رضايت و وفاداري توزيع كننده( مطالعه موردي در ميان شركت هاي بزرگ صنايع غذايي)
كريم نيا زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب بهترين استراتژي هاي نگهداري و تعميرات با استفاده از روش هاي تصميم گيري چند معياره(MCDM) در صنعت نفت
فرج پور خاناپشتاني حبيب(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير موقعيت رفتار مصرف كننده بر واكنش رفتاري با ميانجي گري ارزش ادراك شده(مورد مطالعه: مصرف كنندگان محصول غذايي روغن با برند لادن در شهر تهران
ناصري اشتراني زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي عوامل موثر بر تصميمات برون سپاري از نگاه استراتژيك در زنجيره تامين شركت هاي توليدي كوچك و متوسط با استفاده از آراس فازي
زماني خانكهداني ليلا(تاریخ دفاع: 1393/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نگرش هاي آرمان گرايي و خودگرايي بر استفده از بازاريابي ويروسي با اثر ميانجي ادراك بازاريابي غيراخلاقي( مورد مطالعه: مصرف كنندگان لوازم آرايشي و بهداشتي سينره در سطح تهران)
فيروزي سارا(تاریخ دفاع: 1393/10/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش ساختار بازار، سياستهاي تنظيم بازار و قيمت كالاهاي جايگزين بر سياستهاي قيمت گذاري( مورد مطالعه: بازار برنج ايران
جعفريان يسري(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي مشتريان كليدي بر مبناي ارزش دوره عمر آنها با استفاده از مدل آر . اف . ام مطالعه موردي : شركت مخابرات استان قم
حاجيلو زاهده(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عوامل محيطي رقابتي بر قابليتهاي بازاريابي با ميانجي گري مشتري مداري و گرايش به نوآوري (مورد مطالعه: مديران و كارشناسان شركت صنعتي فولاد در شهرستان اسفراين)
خاكسار مريم(تاریخ دفاع: 1393/10/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير خدمات وب بر وفاداري مشتريان با درنظر گرفتن متغيرهاي ميانجي ارزش ادراكي و دانش مشتري
احمدي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استراتژي¬هاي چابكي سازماني و چابكي زنجيره تامين بر عملكرد سازمان (مورد مطالعه: شركت كاله)
حسيني بالايي سحر(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اعتماد سازماني بر روي رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجيگري حمايت ادراك شده سازماني .(مورد مطالعه : كاركنان ادارات كل هواشناسي استانهاي خراسان رضوي . شمالي و جنوبي )
پارسا مجيد(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بخش بندي تامين كنندگان با به كارگيري روش تاپسيس فازي در شركت سامفر
توكلي نافچي رحمان(تاریخ دفاع: 1395/03/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي تبليغات بر روي قصد خريد با اثر ميانجي گري ارزش تبليغات و تجربه جريان (مورد مطالعه : مصرف كنندگان محصولات پريل در شهر اراك
محمودي محسن(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير هوش تجاري بر روي رضايت و وفاداري توزيع كننده ها با در نظر گرفتن اثر ميانجي يادگيري سازماني (مورد مطالعه :شركت هاي كوچك و متوسط واقع در شهرك صنعتي سيرجان )
صادقي گوغري ميلاد(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه ميان كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك بر مقاصد رفتاري از طريق وفاداري و رضايت مندي در ميان مشتريان بانك هاي ملي ، ملت و مهر اقتصاد در شهر سمنان
گنجوئي سارا(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عناصر بسته بندي مواد خوراكي (چيپس سيب زميني) بر انتخاب محصول توسط كودكان با در نظر گرفتن متغير تعديل گر ويژگي هاي جمعيت شناختي (مورد مطالعه :كودكان 9-12 سال شهرستان سمنان )
خيرالدين قديرآبادي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مولفه هاي جو وب سايت فروش بر رفتار مصرف كننده با در نظر گرفتن متغير ميانجي شيفتگي (مورد مطالعه : مشتريان وب سايت 5040
انصاري سيد محمدباقر(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع توسعه فرنچايزينگ (اعطاي حق امتياز) در ايران ( مورد مطالعه : غذاهاي آماده و رستوراني)
ضيائي طيبه السادات(تاریخ دفاع: 1394/10/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه رويكردي تركيبي از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره (MCDM)به منظور رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي توليد در كلاس جهاني ( مورد مطالعه: شركت حلواي عقاب)
حميدي نسب شيما(تاریخ دفاع: 1394/06/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
در بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه(مورد مطالعه:شركت برق منطقه اي خراسان QFDكاربرد
اسكندرزاده علي(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جهت شناسايي استراتژي هاي كليدي محصول روغن زيتون ايران و الزامات فني پياده سازي آن ها با QFDاستفاده از رويكرد توليد در كلاس جهاني)
كلانتري حديثه(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه سبك شخصيتي (مايرز بريگز)و چاپلوسي كاركنان (مورد مطالعه :دانشگاه علوم پزشكي سمنان)
ديهيم فر فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي ريسك هاي موجود در زنجيره تامين براي دستيابي به توليد در كلاس جهاني با استفده از روشهاي تصميم گيري چند معياره (مورد مطالعه:شركت تراكتور سازي نبريز)
اصل نژاد سميرا(تاریخ دفاع: 1394/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
به كارگيري تكنيك (QFD) و (AHP) فازي جهت بهبود كيفيت محصولات ( مورد مطالعه : شركت توليدي لوازم بهداشتي نيمه شعبان)
موسوي خديجه(تاریخ دفاع: 1394/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي در بهبود عملكرد مالي با ميانجيگري تسهيم دانش (مورد مطالعه : شعب بانك تجارت شهرستان كرج )
ابراهيم پور عباس(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل ورود به بازار بين المللي در صنعت انيميشن
اسدي محمد(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
تدوين مدل بين المللي سازي بنگاه هاي دانش بنيان فناوري اطلاعات و ارتباطات ايراني
سوري احسان(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
رتبه بندي و انتخاب استراتژي مناسب مديريت دانش مبتني بر نيازهاي مشتري در زنجيره تامين صنايع آرايشي و بهداشتي با استفاده از تكنيك QFD فازي
برهاني مينا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوبي مفهومي براي عوامل موثر بر پذيرش سيستم هاي يادگيري الكترونيكي در شركت ملي گاز ايران با تكيه بر مدل پذيرش فناوري و نظريه عمل مستدل
روزبهاني علي(تاریخ دفاع: 1394/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ادراك كاركنان از رفتار سياسي بر تعهد سازماني به واسطه رضايت شغلي ، با نقش تعديل گري عزت نفس كاركنان (مورد مطالعه : شعب بانك تجارت شهرستان سبزوار
شايگان طلب حميد(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدلي براي ارزيابي و اولويت بندي ريسك هاي منابع انساني و اقدامات استراتژيك منابع انساني متناظر با استفاده از روش تاپسيس
اميري پروين(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي شيوه ها ،تاكتيك ها و تكنيك هاي ترويج با تمركز بر روي آميخته هاي تبليغات در حوزه ي گردشگري بين دو كشور ج.ا.ايران و تركيه
كاظمي سلماني هانيه(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و رتبه بندي موانع ورود محصولات نوين كارخانجات گچ سمنان به بازارهاي بين المللي
قزويني هادي(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي برند سازي اسلامي :استراتژي ها و الزامات )
رستمي محمد رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
ارائه الگو هويت برند ملي صادراتي ايران
ايزد خواه محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل فرايندي بازاريابي اجتماعي در توسعه گردشگري سلامت ايران
رضائي راد مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير مديريت دانش بر شكل گيري تفكر استراتژيك با ميانجي گري سرمايه فكري (مورد مطالعه : مديران و شركتهاي مستقر در پارك فن آوري پرديس
محسن زاده يگانه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تبيين مدل راهبردي رقابت پذيري برند براي ورود به بازارهاي بين المللي (مورد مطالعه : صنايع غذايي كشور)
دهقاني سلطاني مهدي(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل راهبردي عملكرد صادراتي مبتني بر استراتژي صادراتي سبز(مورد مطالعه: صنايع غذايي كشور)
فارسي زاده حسين(تاریخ دفاع: 1396/04/27) ، مقطع : دكتري
تاثير انگيزه مشاركت كننده در بازاريابي دهان به دهان الكترونيكي بر تصميم به خريد با اثر ميانجي اعتماد مخاطب و اثر تعديلگر دانش ذهني مخاطب در ميان كاربران اينترنتي در ايران
آذري نژاد شيده(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ برند ، شخصيت برندو خود انگاره برند بر هويت برند از ديدگاه صاحبان برند (مورد مطالعه : صنعت فست فود در شهر قزوين )
بالدران مصطفي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ريسك ادراك شده و متغيرهاي مدل UTAUTبر رفتار خريد با ميانجي گري قصد خريد اينترنتي و اعتماد درك شده و تعديل كنندگي جنسيت (مورد مطالعه : خريداران اينترنتي لپ تاپ و تلفن همراه در تهران
بهاروند ايران نيا زيبا(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير انگيزه هاي مصرف كنندگان بر خريد محصولات (برندهاي)بدلي با ميانجيگري متغير نگرش نسبت به محصولات (برندهاي)بدلي (مورد مطالعه :خريداران موبايل و تبلت در شهرستان نيشابور)
نصرآبادي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير منبع اطلاعات و تعاملات اجتماعي بر قصد خريد مصرف كنندگان (مورد مطالعه : كانال هاي تبليغاتي شبكه هاي اجتماعي تلگرام و اينستاگرام در خدمات گردشگري )
عبدالهي رضا(تاریخ دفاع: 1395/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين عوامل تاثيرگذار بر قصد خريد محصولات غذايي سبز با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري - تفسيري
باغاني علي(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اصول اخلاقي بازاريابي بر عملكرد كاركنان با در نظر گرفتن نقش ميانجي تسهيم دانش و سرمايه فكري و نقش تعديل گر رده شغلي (مورد مطالعه : كاركنان بيمارستان هاي دولتي شهرستان آمل )
رنجبر سارا(تاریخ دفاع: 1395/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فراموشي سازماني بر يادگيري و نوآوري سازماني كاركنان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عسگري مجيد(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترسيم نقشه ذهني از دلايل مقاومت در برابر بانكداري اينترنتي با استفاده از رويكرد مدلسازي ساختاري - تفسيري(مورد مطالعه : مشتريان بانك پارسيان در شهر تهران)
عصار بهناز(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تبيين الگوي هوشمندي رقابتي در راستاي صادرات پايدار محصولات دانش بنيان
سياه سراني كجوري محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/10/10) ، مقطع : دكتري
شناسايي و اولويت بندي عوامل ساختاري موثر در تعيين اجاره بهاي مسكن در شهر شاهرود
مرتضوي سميرا(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي بسته بندي محصولات كشاورزي داخلي با نمونه هاي خارجي با تاكيد بر نيازهاي مصرف كننده (مورد مطالعه : محصول پسته )
دره كردي حسن(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رويكرد برند بر عملكرد برند با در نظر گرفتن نقش ميانجي رويكرد بازار و رويكرد كارآفريني (مورد مطالعه : مديران شركت هاي مستقر در شهرك صنعتي شيراز )
بهمني مهسا(تاریخ دفاع: 1396/03/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير قابليت هاي نوآوري ،بازاريابي و شبكه سازي بر ارزش ويژه برند از طريق ارزش مشتري و هم آفريني ارزش (مورد مطالعه : شركت خودروسازي ايران خودرو )
باقرزاده فرد مسعود(تاریخ دفاع: 1395/08/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ي بازدهي روش هاي مبتني بر نوسان گرهاي تحليل تكنيكال در پيش بيني روند شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران
ياري پور فومني عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايگاه يابي برندهاي لوازم خانگي با استفاده از تكنيك نقشه ادراكي ( مورد مطالعه: برندهاي منتخب صنعت لوازم خانگي
فضلي حسين(تاریخ دفاع: 1396/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اكوسيستم بازاريابي بين الملل براي شركت هاي كوچك و متوسط در ايران
شرفي وحيد(تاریخ دفاع: 1396/10/10) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل برند حلال در صنعت گردشگري درماني (مورد مطالعه : هتل بيمارستان هاي كشور
عارفي امين(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل بازاريابي جذب گردشگر سلامت (مورد مطالعه : متقاضيان عمل هاي GRSدر ايران)
ملكي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
معماري فرايند مديريت استراتژيك استعداد در بنياد ملي نخبگان :رويگردي نگاشت شناختي
گلشاهي بهنام(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
طراحي سيستم رتبه بندي محصولات خريداري شده بر اساس نظرات مصرف كنندگان و خبرگان با رويكرد متن كاوي و وب كاوي(مورد مطالعه وب سايتهاي برتر ايرني)
افشاري زاده جعفري اميد(تاریخ دفاع: 1399/12/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير عوامل مدل پذيرش اطلاعات و تئوري عمل مستدل بر قصد خريد آنلاين ( مورد مطالعه : هايپراستارهاي منتخب شهر مشهد )
موسوي نيكو سيده فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ فروش بر تمايلات رفتاري مشتريان با توجه به نقش ميانجي بازاريابي كارآفرينانه (مورد مطالعه : شركت صنايع لاستيك بارز كرمان )
طهماسبي ارشلو اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت خدمات بر ارزش طول عمر مشتري با نقش ميانجيگري ارزش ويژه مشتري و رضايت مشتري (مورد مطالعه : مشتريان بانكهاي خصوصي و دولتي )
پراكند حميده(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
15بررسي نظريه سرمايه اجتماعي و نظريه 16جريان در خريد آني آنلاين (مورد مطالعه 17: كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام )
خيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي معيارها و رتبه بندي صنايع منتخب بورساوراق بهادار تهران با استفاده از روش تاپسيس فازي
حميدي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تناسب ارزش مصرف كننده و ارزش برند و شباهت مشتري به مشتري بر تاب آوري به اطلاعات منفي از طريق جذابيت و تطابق هويت مشتري با هويت برند (مطالعه موردي /ك استفاده كنندگان گوشي همراه و تلويزيون )
كوچك پور زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جو فروشگاه و سهولت دريافت خدمات بر رفتار خريد مجدد با ميانجيگري رضايت مصرف كننده در فروشگاههاي خرده فروشي زنجيره اي
بهرامي آيدا(تاریخ دفاع: 1396/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چگونگي تاثير واقعيت مجازي بر هرم ارزش ويژه برند (مورد مطالعه مشتريان هتل آرمان)
اسلامي هشتجين محمود(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رتبه بندي معيارهاي CAMELدر ارزيابي عملكرد بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش AHP فازي و TOPSIS
طاهريان اميد(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل بازاريابي در بخش گردشگري قومي ايران
باقري ابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/03/06) ، مقطع : دكتري
نوع شناسي استراتژي هاي هك رشد استارت آپ ها در چارچوب قيف بازاريابي هك رشد
شعباني نعيم صوفياني عاطفه(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
تاثير آميخته بازاريابي خدمات بر اعتماد مشتريان (مورد مطالعه :آژانس هاي تبليغاتي شهر تهران
صالح كياندخت(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حاكميت شركتي بر رتبه CAMEL بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مرادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي و بازاريابي داخلي بر ارزش ويژه برند ( مورد مطالعه : شركت توليدي مازيار صنعت)
توماج جميله(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه مدل مميزي برند بر اساس مديريت استراتژيك برند(مورد مطالعه :بانك ملت )
سالاري جلگه اطهره(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر DNA نام تجاري در بازاريابي تعاملي در صنعت گردشگري با استفاده از مدل منشور هويت برند (مورد مطالعه :هتل كامليا سبزوار
صادقي سهراب(تاریخ دفاع: 1397/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت وب سايت و كيفيت ارتباط بر قصد خريد با تاكيد بر نقش واسطه اي ارزش سود گرايانه و ارزش اجتماعي ادراك شده (مورد مطالعه :مشتريان سايت ديجي كالا )
مشاهدي نسيم(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نوع شناسي روش هاي بازي پردازي در كشور و اولويت بندي انگيزه هاي مصرف كنندگان در استقبال از هر يك از آن ها
رضاپور محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهوش معنوي بر رهبري اخلاقي با ميانجي گري روانشناسي مثبت گرا و تعديل گري گروه خوني (مطالعه موردي :مديران مدارس شهر كرمان )
حيدري مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شناسايي و تعيين هويت جوامع برند در رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه مشتري (مورد مطالعه : اعضاي جامعه برند مركز خريد پالاديوم و مركز خريد روشا در رسانه هاي اجتماعي
خادميان نژاد اميري شايان(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي سيستم كنترل مراكز ديسپاچينگ ملي بر اساس رويكرد SSM (مورد مطالعه شركت برق منطقه اي خراسان)
صادق پور مقدم حسن(تاریخ دفاع: 1399/12/11) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل شبكه تعاملي ريسك هاي سيستم
شاكري مهدي(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري پويا مبتني بر پيش بيني ارزش مشتري در توسعه محصول جديد در شركت همراه اول
بخشي زاد ناو ثريا(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي پويا از عوامل كنترل عملكرد مديريت دانش در شركت هاي كوچك و متوسط مبتني بر پويايي هاي سيستم ( مورد مطالعه : شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)
باقري گله گلناز(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوهاي ارزيابي و پيش بيني افول برند به منظور برند سازي مجدد (بازآفريني برند
كهياري حقيقت امين(تاریخ دفاع: 1397/09/06) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير تداعي پاسخگويي اجتماعي شركت بر قصد خريد مشتري (مورد مطالعه : بانك پاسارگاد)
ميرخليل زاده ارشادي امين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار ادراك شده از گروه و اثربخشي تبليغات در شبكه هاي اجتماعي بر قصد خريد مشتري با ميانجي گري نگرش به بيان همدلي (مطالعه موردي موسسه آموزشي گاج شهركرد )
بني هاشمي امام قيسي سيد علي(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات دهان به دهان الكترونيكي در شبكه اجتماعي اينستاگرام بر قصد خريد با تعديلگري استحكام روابط و سن (مورد مطالعه: خريداران لباس و كفش زنانه از طريق اينستاگرام)
تيزچنگ مصطفي(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارزش هاي مشتري و نگرش مشتري بر قصد خريد سبز مشتري (مورد مطالعه : مصرف كنندگان لوازم آرايشي بهداشتي
كاتوزيان ياسمن(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدلي جهت توسعه استفاده از بليت اكترونيك در شركت هاي هواپيمايي (مطالعه موردي: شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما)
سيد عليخاني سيد محمد(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير برچسب زني در بسته بندي محصولات بر تصميم خريد مصرف كننده با درنظر گرفتن نقش تعديل گري حساسيت به قيمت و ميانجيگري نگرش مصرف كننده (مورد مطالعه: مصرف كنندگان محصولات غذايي)
دستوراني سمانه(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پايداري زنجيره تامين (مطالعه موردي زنجيره تامين ساپكو در استان سمنان)
اميرفاميان كامران(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و انتخاب مناسب ترين روش قيمت گذاري دانش فني ( مطالعه موردي شركت سامفر)
ايرانپور فرشته(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ويژگي هاي محتوايي پيام تبليغاتي بر قصد خريد با ميانجي گري اعتماد و نگرش مصرف كنندگان در شبكه هاي اجتماعي ( مورد مطالعه : استفاده كنندگان از خدمات بهداشتي – درماني)
عبداله زاده كرم مينا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ويژگي ها و الزامات سازمان اخلاقي (مورد مطالعه: واحد صنعتي هاكوپيان
خورسندي قراتپه ناتاشا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل رفتار معنوي در سازمان هاي رسانه اي
فتوت بنفشه(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
طراحي برند ملي در حوزه صاحبان استعدادهاي برتر و نخبگان عرصه علم و فناوري
شرعي زهره(تاریخ دفاع: 1399/02/23) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل نتايج نوآوري و پايداري مبتني بر ارزش آفريني بسته بندي ، تبيين قابليت دو سو تواني (مطالعه موردي : صنعت بسته بندي مواد غذايي )
اميني خياباني غلامرضا(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : دكتري
انتخاب راهكار بهينه رقابتي به منظور افزايش سهم بازار شركت ها با استفاده از رويكرد نظريه بازي ها ( مورد مطالعه : شركت هاي منتخب پرداخت الكترونيك )
خسروي فريبا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سيستم هاي اطلاعاتي بر كارآمدي مديريت استراتژيك بازاريابي با متغيير تعديلگر يكپارچگي سيستم هاي اطلاعاتي سازمان (مورد مطالعه:شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
عليخاني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي در رسانه هاي اجتماعي بر واكنش مشتري با تاكيد بر نقش ميانجي ارزش ويژه برند و تعديل گري تئوري جريان (مورد مطالعه: مشتريان سايت ديجي كالا)
فرجو همتا(تاریخ دفاع: 1397/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سيستم مديريت ارتباط با مشتري بر كيفيت ارتباطي سازمان با نقش ميانجي فعاليت هاي بازاريابي ( مورد مطالعه : مراكز درماني تامين اجتماعي سمنان )
قريب بلوك عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي فضاي داخلي فروشگاهها بر اساس شبيه سازي الگوي حركتي افراد
شهرياري مهري(تاریخ دفاع: 1399/07/16) ، مقطع : دكتري
تاثير نمايش آنلاين اطلاعات فروش محصول اينترنتي بر خريد آني بر خط با اثر ميانجي گري آشنايي با برند و ارزش كيفيت ادراك شده با تعديلگري درگيري ذهني مصرف كننده (مطالعه موردي: خريداران اينترنتي محصولات موبايل سامسونگ)
محمودي حميدرضا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت خدمات حمل و نقل عمومي و ارزش ويژه برند بر وفاداري مشتريان با ميانجي گري نگرش و رضايت آنان (مورد مطالعه: مسافران اتوبوس هاي بين بين شهري مسافت هاي طولاني)
خالدي امير(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز از طريق مسئوليت اجتماعي شركت بر ارزش ويژه برند و قصد خريد مشتري(مورد مطالعه : محصولا تشركت صنعتي بهپاك در شهرستان بهشهر)
عباسي گرجي عليرضا(تاریخ دفاع: 1397/12/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيروبگردي لذت گرايانه ونقش وابسته ي تجربه ي جريان ازطريق ميانجي¬گري تجربه ي احساسي وشناختي برخريدناگهاني آنلاين (كاربران شبكه اجتماعي اينستاگرام)
شاه پسندي فروغ(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سيستم مديريت مشتري محور ،نوآوري و قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي ،بر عملكرد سازمان:نقش ميانجي مشاركت مشتري و تعديلگري كاربرد رسانه اجتماعي (مورد مطالعه:بانك ملت شهرستان سمنان)
طاهري نفيسه السادات(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير انگيزه مشاركت مشتري در فعاليت هاي بازاريابي شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه مشتري از طريق اعتماد به برند فروشگاه(مطالعه موردي:فروشگاه اينترنتي باميلو)
رباني محمديه فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي شبكه هاي اجتماعي بر تعهد عاطفي مشتري به برند با ميانجي گري رضايت مشتري و هم آفريني ارزش(مورد مطالعه :مشتريان پوشاك پاتن جامه در شهر تهران)
راسخي سيده مريم(تاریخ دفاع: 1398/07/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي مديريت ارتباط بامشتري (موردمطالعه:مديريت بانك ملت وكشاورزي شهرستان كرمان)
عليرضائي پور ندا(تاریخ دفاع: 1398/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي ارزيابي عملكرد با بهره گيري از مدل كارت امتيازي متوازن (BSC ) . مطالعه موردي: ستاد امر به معروف و نهي از منكر اصفهان
عباسيان جزي روح اله(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و الويت بندي عوامل كليدي موفقيت فعاليت هاي برون سپاري خدمات نگهداري و تعميرات با استفاده از رويكرد فازي ( مورد مطالعه : دانشگاه سمنان )
رهائي نسرين(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پيكر بندي قابليت بر عملكرد شركت از طريق ميانجي گري دوسوتواني سازماني و چابكي سازماني ( مورد مطالعه: فروشگاه اينترنتي ديجي كالا
صادقي مظاهر(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد آنلاين با تاكيد بر نقش ميانجي هويت اجتماعي ، ارزش درك شده و تعديل گري ارزش آفريني مشترك ( مورد مطالعه : فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
نجاتي فرزاد(تاریخ دفاع: 1399/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب روش بهينه انتقال فناوري با استفاده از سيستم استنتاج فازي ( مورد مطالعه: شركتهاي سازنده يراق آلات خطوط انتقال نيرو)
شباني ساسان(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعهد اخلاقي بر ناهمساني شناختي پس از خريد با ميانجي گري خريد اخلاقي و غيراخلاقي و تعديل گري انگيزه خريد (مورد مطالعه : مصرف كنندگان محصولات رسانه اي )
رضاپور فائزه(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حمايت اجتماعي ،تعهد به جامعه و اعتماد بر تجارت اجتماعي با تاكيد بر نقش تعديل گري سرمايه اجتماعي(مورد مطالعه : مشتريان آژانس مسافرتي الي گشت)
طوسي مهساالسادات(تاریخ دفاع: 1399/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فعاليت هاي بازاريابي رسانه اجتماعي بر قصد خريد آنلاين مشتريان (مورد مطالعه : مشتريان فروشگاه اينترنتي علي بابا)
حسن پورللوك مهران(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تجربه برند بر وفاداري برند با ميانجي گري ارزش مشتري ، اعتماد و عشق به برند (مورد مطالعه : مشتريان برند چرم مشهد در استان تهران)
پور رمضاني مهرداد(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوین مدل توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط با تاکید بر ظرفیت های شهرکها و نواحی صنعتی
(2018-05-31 00:00:00)
شناسایی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای معاونت اداری و مالی- اداره کارگزینی و رفاه
(2017-03-14)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
Quantitative Method part 16   (133 بار دانلود)
Quantitative Method part 15   (99 بار دانلود)
Quantitative Method part 14   (116 بار دانلود)
Quantitative Method part 13   (126 بار دانلود)
Quantitative Method part 12   (124 بار دانلود)
Quantitative Method part 11   (111 بار دانلود)
Quantitative Method part 10   (107 بار دانلود)
decision theory part 17   (149 بار دانلود)
decision theory part 16   (143 بار دانلود)
decision theory part 15   (140 بار دانلود)
decision theory part 14   (143 بار دانلود)
decision theory part 13   (144 بار دانلود)
decision theory part 12   (131 بار دانلود)
decision theory part 11   (149 بار دانلود)
decision theory part 10   (119 بار دانلود)
operation Research part 14   (127 بار دانلود)
operation Research part 13   (101 بار دانلود)
operation Research part 12   (94 بار دانلود)
operation Research part 11   (119 بار دانلود)
operation Research part 10   (126 بار دانلود)
operation Research part 9   (119 بار دانلود)
Quantitative Method part 9   (105 بار دانلود)
Quantitative Method part 8   (117 بار دانلود)
Quantitative Method part 7   (110 بار دانلود)
Quantitative Method part 6   (104 بار دانلود)
Quantitative Method part 5   (102 بار دانلود)
decision theory part 10   (158 بار دانلود)
decision theory part 9   (158 بار دانلود)
decision theory part 8   (163 بار دانلود)
decision theory part 7   (133 بار دانلود)
decision theory part 6   (141 بار دانلود)
operation Research part 8   (116 بار دانلود)
operation Research part 7   (136 بار دانلود)
operation Research part 6   (118 بار دانلود)
operation Research part 5   (106 بار دانلود)
marketing part 11   (131 بار دانلود)
marketing part 10   (111 بار دانلود)
marketing part 9   (108 بار دانلود)
marketing part 8   (136 بار دانلود)
marketing part 7   (125 بار دانلود)
marketing part 6   (124 بار دانلود)
marketing part 5   (145 بار دانلود)
marketing part 4   (130 بار دانلود)
marketing part 3   (111 بار دانلود)
marketing part 2   (134 بار دانلود)
decision theory part 5   (162 بار دانلود)
Quantitative Method part 4   (99 بار دانلود)
Quantitative Method part 3   (130 بار دانلود)
decision theory part 4   (143 بار دانلود)
decision theory part 3   (155 بار دانلود)
operation Research part 4   (133 بار دانلود)
operation Research part 3   (153 بار دانلود)
marketing part 1   (163 بار دانلود)
Quantitative Method part 2   (128 بار دانلود)
Quantitative Method part 1   (137 بار دانلود)
decision theory part 2   (161 بار دانلود)
operation Research part 2   (179 بار دانلود)
operation Research part 1   (240 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
تحقیق در عملیات 1   (97 بار دانلود)
رشته : مدیریت
کاربرد تئوری تصمیم گیری   (182 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : مدیریت بازاریابی
تحقیق در عملیات 2   (308 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته   (180 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : بازاریابی
سمینار در مسایل بازاریابی   (188 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : بازاریابی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
a_zarei@semnan.ac.ir
(+98)23-31533597

فرم تماس